Saturday, March 28, 2015

செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் திரு. மெர்வின் அலெக்சாண்டர் பேட்டி


செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் குறித்து நமது சென்னை மண்டலஅஞ்சல் துறை தலைவர் திரு. மெர்வின் அலெக்சாண்டர் அவர்களின் நேரலையாக தந்தி தொலைக்காட்சி பேட்டி காண  இங்குசுட்டவும்.


Sukhanya Samriddhi Account details LIVE Interview by our PMG, CCR Shri.Mervin Alexander on Thanthi TV today at 3 PM.

<< Click Here >> to see Interview - 45 mts.

Earth Hour Today

EARTH Hour
Today 28 Mar 15 
at 8:30 to 9:30 PMAs Earth Hour sweeps across twenty-four time zones and six continents on 28th March 8:30 PM local time, be the first to see the Earth Hour celebrations from New York to Nairobi and Paris to Panama! Just scroll down the page to get started.


 
India Unplugged! Carrying forward the message of the last two years, Earth Hour 2015 too will call out to India to unplug and switch to renewable energy for a greener tomorrow!
Through “India Unplugged”, Earth Hour 2015 is not only a shout out to switch off lights and join us and million others around the globe in celebrating the hour but also encourages individuals, organizations, institutions and governments to go beyond the hour, reduce their negative impact on the environment and switch to a cleaner and more sustainable lifestyle by adopting renewable energy solutions into their lives.

Carrying forward the message of the last two years, Earth Hour 2015 too will call out to India to unplug and switch to renewable energy for a greener tomorrow!

It is clear that the speed and scale of climate change today is impacting millions of human lives, and will continue to increase if we do not change the business-as-usual approach to our energy systems. Balancing development and environment conservation is very much possible if we transform our global energy systems from fossil fuel based towards renewable. Every small step taken by us can help make this transition.

Through “India Unplugged”, Earth Hour 2015 is not only a shout out to switch off lights and join us and million others around the globe in celebrating the hour but also encourages individuals, organizations, institutions and governments to go beyond the hour, reduce their negative impact on the environment and switch to a cleaner and more sustainable lifestyle by adopting renewable energy solutions into their lives.

Friday, March 27, 2015

Bi-Monthly meeting with the PMG., CR on 09.04.2015

M.Newtonbalakrishnan              S.ARULDOSS                            P.V.SEKAR
Circle President &ASP      Circle Secretary & ASP   Circle Treasurer & ASP(HQrs)
Tiruchendur Sub Division,           Tiruvarur Sub Division,              Cuddalore Division,
TIRUCHENDUR- 628215             TIRUVARUR-610 001             CUDDALORE-607 001 ___________________________________________________________________________


,

AIA IP&ASP/Bi-monthly/Dlgs dated at Tiruvarur 610 001the 25.03.2015

Respected Sir,                 
            Sub:-   Bi-monthly meeting of Recognized Service Associations with the
                     PMG., Central  Region, Tiruchirappalli-620 001– reg.

          Ref :-  PMG’s letter No. SR/3-22/2013/TR dated  18.03.2015.
          The following are the subjects to be discussed in the proposed Bi-monthly meeting to be held on 09.04.2015.
New Subjects: -
1.   Request for filling up the vacant post of ASPs/IPs by making officiating arrangement from the cadre of IPs/PAs., respectively.

2.     Request for releasing PLI/RPLI incentive bills to all IPs/ASPs..

3.     Request for supply of Brief case to all IPs/ASPs in the revised rate.

         The following members of our Association will attend the proposed Bi-monthly meeting to be held on 09.04.2015. It is kindly requested to make necessary relief arrangements to them. 
1.    Shri. S.ARULDOSS, Circle Secretary, AIAIPASP & ASP, Tiruvarur Sub Division, TIRUVARUR-610 001.

2.    Shri. M.NEWTONBALAKRISHNAN, Circle President, AIAIPASP &  ASP, Tiruchendur Sub Division, TIRUCHENDUR-628 215

/S.ARULDOSS/
                                                                                                         Circle Secretary
To                                             
The Postmaster General,                                                              
Central  Region-TN.,
TIRUHIRAPPALLI-620 001.


Tuesday, March 24, 2015

India Post An Unknown Wondersource : http://www.speakpost.com/2015/03/India-Post-an-unknown-wonder.html

Everyone is repeating the same wordings that India Post is a giant organisation having 150 years of tradition with above 1,50,000 branches across the country.  Yes, it is true, this is the largest postal network in the world, but actually no one knows more about India Post and its depth.

Common men think that it is only a mail handling organisation with limited scope of operations.  Even educated people have no idea about what is going on in India Post and they think that employees of India Post have nothing to do at his/her work place since the mail volume has been reduced considerably and the importance of mail communication has been questioned.

More over people outside the organisation including main stream Medias has not given much attention to the technological and operational aspects of India Post.  They think that this organisation is still working with mail business only through old mechanism.  That is why they are highlighting only the number of Post Offices as its strength.

Revison of Special & Cash Handling Allowance


Importance of due process of disciplinary proceedings

<< Click Here >> to download the Dte Memo Dated 12.3.2015

Relief of PS Gr.B officers on promotionNo. CHQ/AIAIPASP/DPC-PS Gr.B/2015                               Dated :     24/3/2015
 
To,   
                                                                                    
Ms Kavery Banerjee,
Secretary (Posts),
Department of Posts,
Dak Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi 110 001.

Subject : Promotion and postings in Postal Services Group ‘B’ cadre.

Ref.        : Dte Memo No. 9-25/2014-SPG dated 20/2/2015

Respected Madam,

          IP/ASP Association would like to bring to your kind notice that Directorate vide above captioned memo has appointed 141 Inspector Line Officers on regular basis in PS Gr. B cadre, but most of the circles have not implemented orders despite having clear orders to relive the promoted officers to their new assignments within 15 days from the date of issue of order.

It is to further bring to your kind notice that as per above orders all the ASPs promoted to PS Gr. B cadre had to be relieved from their former assignments within 15 days from the date of issue of order  by Directorate. It has also stated in Directorate’s above captioned letter that, in case, posting order from the allotted circles are not received, the circle where they are stationed now can relive the promoted officer and asked to report to the allotted Circle Headquarter. Requisite period have already been elapsed to join the new assignment on promotion so the promotion of officers who have not joined may be treated as cancelled and vacancies arise owing to deemed refusal and filled these in supplementary DPC vacancies.

It is therefore fervently requested to your kind honour to look into the matter personally and cause to issue necessary instructions to all circles to implement the Directorate orders in the spirit of given directions. All the procedures in this issue may be completed by the end of this month.

A positive action will be highly appreciated and line in reply is requested. 

Thanking you,  
                                                                                Yours sincerely,

 Sd/-
(Vilas Ingale)
General Secretary

Verification of Membership for recognition of Service Association under CCS (RSA) Rules, 1993No. CHQ/AIAIPASP/Verification/2015                               Dated :     24/3/2015

To,   
                                                                                    
Shri Arun Malik,
Director (SR & Legal),
Department of Posts,
Dak Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi 110 001.

Subject : Verification of membership for recognition  of service Association under CCS (RSA) Rules, 1993—calling of applications --regarding.

Ref.        : Dte Memo No. 13/01/2015-SR dated 4th March, 2015

Respected Sir, 

Apropos above cited letter and it is to intimate that, this Association is willing to participate in the verification process.

As desired copies of following documents and requisite information called for are forwarded herewith for further necessary action. 

1.     Copy of Constitution of All India Association of Inspectors and Assistant Superintendents, Posts corrected up to on 1st March 2014.

2.     Copy of Directorate Memo No. 17/06/2014-SR dated 21st February 2014 showing the names of office bearers of All India Association of Inspectors and Assistant Superintendents, Posts for the two years term 2014-16.

3.      The membership of this Association is about 3500.

Thanking you,  
                                                                                Yours sincerely,
Encl : As above
 Sd/-
(Vilas Ingale)
General Secretary
All ASPs & IPs are requested to update Member Database in Right pane